İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Tanıtımı

 
            2014-2015 Akademik yılında eğitim-öğretime başlayan İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, bilgi teknolojilerini tanıyan, etkin kullanabilen, işletme bilgi yönetimiyle ilgili konularda çok yönlü düşünebilen, iletişim ve yönetim becerileri açısından güçlü yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, işletme yönetimi ve bilişim alanlarını kapsayan bütünleşik eğitim programındaki uygulamalı eğitim yaklaşımı ile iş dünyasına nitelikli iş gücü sağlamayı hedeflemektedir.       
            Bilgi teknolojilerini kullanabilen uzmanların, yöneticilerin, yazılım geliştirme uzmanlarının güncel gelişmeleri takip ediyor olması ve kendini sürekli geliştirmesi, akademik araştırmalardan haberdar olması, teknolojik gelişmelere hakim olması gerekmektedir. Bu çerçevede, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü sunduğu eğitim olanaklarıyla lisans öğrencilerinin farklı bakış açıları kazanmasını, çok disiplinli ve disiplinlerarası yaklaşımları görmesini sağlamaktadır.
            Bilgi yönetimi sistemlerindeki ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler bu alanda farklı sektörlerde çalışacak nitelikli uzmanlara ve yöneticilere olan ihtiyacı gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu sebeple, bu bölümden mezun olanların yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır.
Bu içerik 06.09.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 3179 kez okundu.