İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri

Yüksekokul Sekr. Güven TAŞTAN

Görev : Yüksekokul Sekreteri
Telefon : 0 (284) 513 15 51 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : guventastan@trakya.edu.tr

Satın Alma/Yazı İşleri/Web Sunucusu/ Taşınır Kayıt Yetkilisi

Memur Fikret ELALDI

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 513 15 50 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : fikretelaldi@trakya.edu.tr

Öğrenci İşleri/ Staj

Bilg.İşl. İbrahim DİNÇER

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 513 15 50 » Dahili : 1148
TÜ E-Posta : ibrahimdincer@trakya.edu.tr

Yardımcı Hizmetler

Hizmetli Ertin AKGÜN

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : ertinakgun@trakya.edu.tr

Memur Emrah ÇÜREN

Görev : Staj
Telefon : 0 (284) 513 15 51 » Dahili : 1137
TÜ E-Posta : emrahcuren@trakya.edu.tr