Misyon-Vizyon

Misyon

Eğitim ve öğretim verdiğimiz alanlarda faaliyet gösteren sektör ve işletmelerin üretkenlik, verimlilik, yenilikçilik ve rekabet edebilirlik arayış ve çabalarına katkı sağlayacak bilgi ve beceriyle donanmış; ülkesine ve insanına hizmet bilinci, özgüven ve sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim ve iş dünyasında tanınan, izlenen ve tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.
Bu içerik 07.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4157 kez okundu.