DD (Başarısız) Olan Notların DB(Başarılı) Yapılması Hakkında!

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi Genel Not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrencilerimizin DD (Başarısız) olan notları DB (Başarılı) olarak 16 Haziran 2017  tarihine kadar düzeltilecektir.  

Genel Not ortalaması 2,50 ve üzerinde olup final sınavlarından herhangi bir veya birden fazla dersten notu DD olan öğrencilerimizin bütünleme sınavlarına girip – girmemeleri kendi tasarruflarındadır. 

Eğer bütünleme sınavlarına girer ise bütünleme sınavından aldığı not geçerlidir. (Final sınavından aldığı not geçerliliğini yitirir.) 

N
ot ortalaması 2,50 ve üzerinde olup, harf notu FF ve FD  olan dersler için hiçbir şekilde mevzuat gereği işlem yapılamaz ve bu dersler için bütünleme sınavına girilmesi gereklidir.


Resim

NOT: Bu Resimdeki Puan Örnek Olup Transkriptte Nereye Bakılması Gerektiğini Göstermektedir.
Bu içerik 02.06.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 516 kez okundu.