Yüksekokul Sekreteri

Yüksekokul Sekr. Güven TAŞTAN

Görev : Yüksekokul Sekreteri
Telefon : 0 (284) 513 15 51 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : guventastan@trakya.edu.tr