Bankacılık ve Sigortacılık Staj Değerlendirme Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Volkan DAYAN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 513 15 50
TÜ E-Posta : volkandayan@trakya.edu.tr

Okt. Emine AYDIN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 513 15 50 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : emineaydin1@trakya.edu.tr