İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü

Öğretim dili: Türkçe (Bu bölümün hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.)

Bölümün eğitim-öğretime başladığı akademik yıl: 2014-2015

Bölüm mezunlarının alacağı ünvan: İşletme Bilgi Yönetimi Uzmanı

Amaç

İşletme bilgi yönetimi, kuruluşların başarısını sürdürebilmesi ve arttırabilmesi için insanlar ile bilişim teknolojileri aracılığıyla bilginin oluşturulması, paylaşılması, uygulamaya konulması, yönetilmesi ve denetlemesi süreçlerini kapsayan bir disiplindir. İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, bilgi teknolojilerini tanıyan, etkin kullanabilen, işletme bilgi yönetimiyle ilgili konularda çok yönlü düşünebilen, iletişim ve yönetim becerileri açısından güçlü yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlar.

Hedef

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü; işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri alanlarını kapsayan bütünleşik eğitim programı ile nitelikli yönetici adayları yetiştirerek uygulamalı eğitim yaklaşımı ile iş dünyasına bu alanda donanımlı olarak yetişmiş iş gücü sağlamayı hedefler.

Bölümün akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri: Günümüzde en çok aranan pozisyonlardan olan bilgi teknolojilerini kullanabilen uzmanların, yöneticilerin, yazılım geliştirme uzmanlarının, veri tabanı yöneticilerinin güncel gelişmeleri takip ediyor olması ve kendini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında konuyla ilgili  akademik araştırmalardan haberdar olmak, bu araştırmalarda yer almak, teknolojik gelişmelere hakim olarak bu gelişmeleri öğrenip, kullanıp, geliştirebilmek gelecekte de önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkacaktır. Teknolojik gelişmeler iletişim ağlarını da etkilemektedir. Sosyal medya konusu, işletmelerin sosyal medyayı iletişim ağlarında kullanıyor olması bu etkilere bir örnek oluşturmaktadır. Bu sebeple işletmelerde bilişim ile ilgili güncelliği korumasının işletmelerin başarısına ve gelişmesine doğrudan katkı sunacağı görülmektedir.

Bölümün yüksekokul içindeki diğer bölümlerle olan işbirliği: Bölümler arası işbirliği çerçevesinde alınan ortak derslerle, farklı alanlarda uzman öğretim üyelerinin öğrencilerle olan bilgi ve deneyim paylaşımı hedeflenmektedir. Öğrencilerin kendi bölümlerinin dersleriyle yüksekokul bölümlerine bir bütün olarak ve etkileşimli olarak bakabilmesi, bu yolla farklı bakış açıları kazanabilmeleri ve hem çokdisinlipli, hem de disiplinlerarası yaklaşımları görmeleri amaçlanmaktadır.

Bölümden mezun olmak için gerekli koşullar: Tüm derslerin, zorunlu stajın ve bölümle ilgili diğer gerekli koşulların başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Bölümden mezun olacakların istihdam durumu: Bilgi yönetimi sistemlerinde ve bilgi teknolojilerindeki, bilişim sektöründeki hızlı değişimler ve gelişmeler nedeniyle bu alanda çalışacak olan uzmanlara ve yöneticilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Her işletmenin bu konuyla ilgili donanımlı personel istihdam etmeye yönelmesi söz konusudur. Bu ihtiyaç, hem Türkiye genelinde ve hem de küresel olarak ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Bu sebeple mezunların yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır.

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri
Bu içerik 07.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 11689 kez okundu.