Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Volkan DAYAN

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 513 15 50
TÜ E-Posta : volkandayan@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Celal TAŞÇI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 513 15 50
TÜ E-Posta : celaltasci@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ömür ARGAÇ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : omurargac@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ali KABLAN

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : alikablan@trakya.edu.tr