Öğretim Üyemiz Yrd. Doç.Dr. İsa KAYAALP’in Yeni Kitabı Genel İşletme çıktı

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. İsa Kayaalp’in Genel İşletme adlı kitabı (309+21 sayfa) Eylül 2015 tarihi itibariyle yayımlanmıştır

Resim

İşletmenin iktisadî, sosyal ve hukukî özelliğinin yanı sıra, herhangi bir malı "üretiyor olması" gerekir. Çünkü üretilmemiş bir malın işletmesi olmaz. Herhangi bir ham madde ve hizmetin üretim süreçlerinden geçirilerek yeni bir şekle dönüştürülmesi olayı, işletmenin amacını oluşturur. İşletme, kâr elde etmeyi isterken ürettiği malın sürekliliğini sağlamayı da gaye edinir.

İşletmeler aynı zamanda uzun ömürlü mal ve bilgi yatırımıdır. Bilginin esas rol oynadığı işletmeler daha kârlı yatırımlardır. Günümüzde yaygın olarak yapılan "araştırma-geliştirme" (AR-GE ) çalışmaları bunun bir göstergesidir. Bu kitap böyle bir anlayışın ve gayretin sonucunda ortaya çıkmıştır.

1. İşletme Kavramı, Tarihsel Gelişimi, Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi
2. İşletmelerin Çevre İle İlişkileri Ve Sorumlulukları
3. İşletmelerin Sınıflandırılması
4. İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları
5. İşletme Etiği
6. Yönetim
7. Finans / Finansman
8. Üretim
9. Pazarlama
10. İnsan Kaynakları Yönetimi
11. Halkla İlişkiler
12. Araştırma - Geliştirme
(Tanıtım Bülteninden)
Bu içerik 15.09.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 437 kez okundu.