Öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. İsa Kayaalp Edirne Adliye Sarayı’nda seminer verdi

29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsmanlık) oluşturulmuş ve 29 Mart 2013 tarihi itibariyle şikâyet başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Bu çerçevede, adliyelerde bu faaliyetleri gerçekleştirilecek elemanlar kurum içinden seçilerek hizmete içi eğitimine tâbi tutulmaya başlanmıştır. Edirne Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı da kanunun verdiği bu görevi yerine getirmek için periyodik seminerler düzenlemiş ve bu faaliyetlere okulumuz öğretim üyeleri davet edilerek seminer vermeleri istenmiştir. Seminerler Edirne Adliyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

 

Prof.Dr. Hüseyin Sarıoğlu - “Etik Değerler”

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Edirne Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen “Uzlaştırıcı Bilirkişilerin Eğitimi” çerçevesinde 6 Nisan 2015 Pazartesi günü “Uzlaştırma Etiği ve Etik Kurallar” konusunda bir seminer vermiştir.

Söz konusu yasal dayanak çerçevesinde, Edirne Adliyesi Cumhuriyet savcılarından Hüseyin İnce’nin denetiminde ve kontrolünde düzenlenen seminer, Edirne Adliyesi bünyesinden seçilen katılımcılara hukuk, etik, iletişim odaklı kişisel gelişim konularında verilmiştir.

Uzlaştırma etiği konusunda Prof.Dr. Hüseyin Sarıoğlu, insan ilişkilerinde etik değerlerin önemine dikkat çekerek, uzlaştırmanın “insanî değerler” temel alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği konusunu örnekler vererek anlatmıştır.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği seminer, yasaların ve hukuk kurallarının uzlaşı sürecinde “insan odaklı” olması halinde çözümlerin daha kolay olacağı niyet ve temennisi ile son bulmuştur.

 

Yrd.Doç.Dr. İsa Kayaalp - “Uzlaşı ve İletişim”

Okulumuz Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü başkanı Yrd.Doç.Dr. İsa Kayaalp, Edirne Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen ve projeyi Cumhuriyet Savcısı Hüseyin İnce’nin koordine ettiği “Uzlaştırıcı Bilirkişilerin Eğitimi” çerçevesinde “Uzlaşı ve İletişim” konulu bir seminer vermiştir.

13 Nisan 2015 Pazartesi günü Edirne Adliyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde İsa Kayaalp, uzlaşı-iletişim ilişkisini kavramlar bazından hareketle ve örnekler vererek açıklamıştır.

İletişimle kardeş olan “uzlaşı”nın temelde insanî bir değer olduğunu, insanlar arasında mevcut olan ortak noktalar bulunup, ortaya çıkarılmak suretiyle “orta bir yol”da buluşulabileceği konusuna vurgu yaparak doğru dil kullanımın görüşmeler sürecine çok büyük bir ivme kazandıracağı üzerinde durmuştur.

Kuşaklar arasındaki farkların ve farklılıkların bir ayrılık değil, aslında doğal bir güzellik olduğunu XYZ kuşakları örneğinden yola çıkarak örneklendirmeye çalışmıştır.

Katılımcıların ilgiyle izlediği seminer, zihinlerde sorunları tutmak yerine, bir an önce çözüme kavuşturmanın ve sorunmuş gibi görülen şeylerin zihinden ayıklanması gerektiği vurgusuyla son bulmuştur.

Bu içerik 15.04.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 507 kez okundu.