Öğrencilerimizin Başarısı

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “18. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi” bilim komitesi tarafından yüksekokul öğrencilerimizin bildiri özetleri sunulmak üzere kabul edilmiştir. Bu yıl on sekizincisini düzenlenen kongre 28-30 Nisan 2015 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin ana teması “YEŞİL EKONOMİ, YEŞİL ENERJİ, YEŞİL ÜRETİM” olarak belirlenmiştir.

Toplamda hem yurtiçinden hem yurtdışından birçok üniversiteden 92 bildiri sözlü, 12 bildiri poster olarak sunulmaya hak kazanmıştır.

Öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Bildirisi kabul Edilen Öğrenciler

Bölümü

Bildiri Konusu

Sunum Şekli

Burcu GÜNEŞ- Gamze TEKE

İşletme Bilgi Yönetimi I. Sınıf

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Maliye Programı I. Sınıf

Yeşil Bilişimin Türkiye Ekonomisindeki Rolü

Sözlü Bildiri

Feriha EREN-

 

Gamze KAYACIK

İşletme Bilgi Yönetimi I. Sınıf

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü I. Sınıf

Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sözlü Bildiri

Pınar DURANAY

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü I. Sınıf

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Trakya Kalkınma Ajansı Örneği

Sözlü Bildiri

Yeliz SİMİTÇİ

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü II. Sınıf

Miladdan Sonra (COP17): Düşük Karbon Ekonomisi

Sözlü Bildiri

Büşra DURDU

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü I. Sınıf

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Günümüze Etkisi ve Katkısı Üzerine Bir Araştırma

Poster Bildiri

Bu içerik 23.02.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 402 kez okundu.