Bankacılık ve Sigortacılık Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon

Yrd. Doç. Dr. Volkan DAYAN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 513 15 50
TÜ E-Posta : volkandayan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Celal TAŞÇI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 513 15 50
TÜ E-Posta : celaltasci@trakya.edu.tr