Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Celal TAŞÇI

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 513 15 50
TÜ E-Posta : celaltasci@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Volkan DAYAN

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 513 15 50
TÜ E-Posta : volkandayan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Murat OCAK

Görev : Öğretim Üyesi (İşletme Bilgi Yönetimi)
Telefon : 0 (284) 513 15 50
TÜ E-Posta : muratocak@trakya.edu.tr

Okt. Emine AYDIN

Görev : Okutman
Telefon : 0 (284) 513 15 50 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : emineaydin1@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özgür KAYAPINAR

Görev : Öğretim Üyesi (İşletme Bilgi Yönetimi)
TÜ E-Posta : ozgurkayapinar@trakya.edu.tr