Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Tanıtımı

 
            2013-2014 Akademik yılında eğitim-öğretime başlayan Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, bankacılık ve sigortacılık sektörü için gereken akademik altyapıya sahip, finans sektörü için yeterince bilgili, en alt kademeden yönetici kademesine kadar aday işgücünü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, bankacılık ve sigortacılık alanlarını kapsayan bütünleşik eğitim programındaki uygulamalı eğitim yaklaşımı ile iş dünyasına nitelikli iş gücü sağlamayı hedeflemektedir.       
            Bankacılık ve Sigortacılık öğrencilerinin bilgi düzeylerinin artırılması, güncelleştirilmesi; teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini yapılması ve meslek stajlarının tamamlanmasıyla uzman öğrenci yetiştirilmektedir. Öğrencilere ilk yıl ortak eğitim verilmekte, 2. Sınıftan itibaren çok sayıda ders içeren seçimlik ve alan dışı seçimlik ders havuzundan uzmanlaşmak istediği alana yönelik dersler verilmektedir. Tüm bu derslerin yanında öğrencilerin bilimsel ve sosyal faaliyetlere katılımları özendirilmektedir. Birçok öğrenci hem yüksekokul ve halk eğitim merkezi ile ortak yürütülen sosyal eğitimlere yönlendirilmekte hem de uluslararası kongrelere gönderilmektedir.
            İstanbul finans merkezinin aktif olarak faaliyete geçmesi ile birlikte hem coğrafik olarak yakın olmanın avantajı hem de müfredatın zenginliği ile işgücü talebini karşılayabilecek akademik açıdan yeterli öğrenciler bölümümüzden mezun olacaktır
Bu içerik 17.01.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 3700 kez okundu.