Bankacılık ve Sigortacılık Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon

Yrd.Doç.Dr. Volkan DAYAN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 513 15 50
TÜ E-Posta : volkandayan@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ali KABLAN

Görev : Üye
TÜ E-Posta : alikablan@trakya.edu.tr